За нас

Karmod Plastic, водеща и иновативна мощ на сектора: от складове до специални продуктови решения, започва да работи през 1986 г. с производството си на полиестерни резервоар за вода в малък цех и днес Karmod е водеща компания, която произвежда в широка гама продукти: от производствени отдели и складове до специални продукции.

Karmod Plastic произвежда готови продукти за крайна употреба от полиестерни полиетиленови суровини, непрекъснато подобрява продуктовата си гама и качеството си със своите Ar-Ge проучвания, създадени по природозащитен начин. Karmod взе за принцип на удовлетвореност на клиентите в съответствие с международните стандарти, ползата за човечеството, иновациите и функционалността в употребата на проукцията си с производствения си подход.

В момента обслужва стотици хиляди клиенти в десетки държави.
Имаме 36 години опит в обслужването.
https://karmodplastic.com/uploads/about-us-5.jpg

Заедно със стабилното разбиране на качеството и високите продажби на произведените продукти, се поставя за цел в предлагането на икономически изгодни условия за своите клиенти.

Продуктите, произведени от Karmod Plastic, могат да бъдат подредени, както следват: полиестерни и полиетиленови резервоар за вода, резервоари за киселина и резервоар за вода готови за промишлена употреба, полиестерни и полиетиленови силози, сглобяване на мястото, подпочвени или надземни резервоар за вода, кабини за телищата, декоративна саксия за цветя с архитектурна светлина и специални продукти, водни велосипеди, пътни бариери, текстилни колички.

Karmod, предлага партньорство за решения и на компаниите в специални продукции като автомобилостроителния и строителния сектор.

KARMOD PLASTIC;

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВОТО

Да се разберат изискванията на клиентите и да се изпълнят тези изисквания в рамките на правните условия и да се гарантира удовлетвореността на клиентите на най-високо ниво, осъзнавайки значението на свършената работата, Да бъде организация, която има за цел непрекъснато да повишава ефективността на продуктите и услугите, които следват в настоящата ситуация, и да гарантира, че нейните служители поемат повече отговорност, Да се даде възможност да се развие и гарантира ефективно участие на служителите, Да повиши качеството на обслужването със своите доставчици и да създаде отворени комуникационни канали в приложението за удовлетвореност на клиентите- документиране, сертифициране и непрекъснато подобряване на нашата система за управление на качеството, за да изпълним изискиванията на стандарта ISO 9001, които определят визията като политика за качество в съответствие със своята мисия.

В съответствие с визията на Karmod, чрез използване на разработващи и актуални технологии, ние произвеждаме надеждни продукти, които надхвърлят очакванията на клиентите, лесни за закупуване и използване и предоставяме следпродажбено обслужване.

Постигане на целите на компанията и отдела в екипен дух, базиран на философията за общо качество.

Идентифицирайте проактивни подходи, които ще подобрят нашето представяне чрез анализиране на нашите бизнес процеси чрез развитие на самооценка.

Повишаване на ефективността на всички процеси до ниво, което може да се конкурира на международно ниво, в съответствие с подхода за непрекъснато подобряване.

Ще работим с цялата си сила, за да бъдем примерна организация с нашето ръководство по отношение на качеството, управление на дейността ни, по интегриран начин със системи за управление на здравето и безопасността в околната среда, труда в сектора на производството на полиетилен, полиестерни и неръждаеми материали и машини за смесване на течности, произведени в съответствие с изискванията на клиентите.

АНГАЖИМЕНТ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО И ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО

ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА.

  • Справедлив
  • Независим
  • Искрен
  • Грижа за околната среда
  • Качествена работа и обслужване
  • Поверителност
  • Отговорност

Той осъществява дейността си, като се придържа към принципите си и пази цялата информация за клиента и поверителните документи.

Създадена е отчетна система за ефективността на системата за управление на качеството. Фактът, че политиката за качество са установени и тяхната съвместимост със стратегическото направление в контекста на организацията е гарантирана от Висшето ръководство. Изискванията на системата за управление на качеството са интегрирани с бизнес процесите на нашата организация. KARMOD – като Топ мениджмънт е задължен да предаде значението на използването си на процесен подход и риск, ориентирано мислене на всички служители. Наличието на необходимите ресурси на системата за управление на качеството е гарантирано от висшето ръководство. Значението на ефективното управление на качеството и спазването на изискванията на системата за управление на качеството се обяснява на всички наши служители и се правят необходими акции. За да може системата за управление на качеството да постигне предвидените от нея крайни продукти, се извършват редовни прегледи от висшето ръководство и се осигурява непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството. KARMOD – като Висше рукъводство извършва изследвания, за да се насърчи подобряването на Системата за управление на качеството и всички видове мнения, споделяне, информация и т.н., които допринесат за подобрението, се преразглеждат в заседанията. Всички наши служители носят отговорност за собствените си процеси и показват лидерски качества за тези процеси. Основното е това, че за да се подкрепи управлението като KARMOD – Висшето ръководство, се провеждат редовни срещи с всички ръководители на процесите.

Нашите ръководни принципи:

Безпристрастност: ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА работи, като поддържа принципа на безпристрастност, за да осигури доверието във всичките си дейности. За да се гарантира безпристрастността, тя анализира ситуациите, които могат да създадат риск, гарантира, че този анализ се възприема от целия му персонал, и гарантира, че безпристрастността се поддържа с договорите, подписани с новонаетия персонал, включително с всички негови служители.

Квалификация: ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА се грижи за наемането на персонал, който е запознат с работата, която вършат във всичките си звена, които могат да се използват със сигурност на уменията си и които могат да докажат своята компетентност. Тя също така предоставя всеки ресурс, необходим на неговия персонал, за да поддържи и развие своята компетентност по време на работата си.

Отговорност: Клиентът, който получава услугата от ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА, изпълнява условията на услугата с офертата и/или договора, който се подписва на първия етап от получаването на услугата с гаранция. Освен това ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА основава решението си на обективни доказателства при вземане на каквото и да е решение по отношение на имуществени права на своите клиенти.

Откритост: ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА осъществява публичен достъп на информация за състоянието на информацията за своите клиенти, за да гарантира и поддържи доверието в услугата, която трябва да се извършва или изпълнява. Информацията на клиента обаче, която трябва да остане поверителна, да се пази поверителна.

Конфиденциалност: ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА отговаря за гарантиране на поверителността на своите клиенти на всички нива във връзка с цялата информация, получена по време на процеса на обслужването. Информацията, която трябва да бъде защитена по принципа на поверителност, се разкрива на правните органи само при условие, че КЛИЕНТЪТ е информиран. ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА защитава и поверителността на самоличността на страната, която иска информацията.

Разрешаване на жалби: ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА обработва жалбите в балансирана хармония на принципите на безпристрастност, откритост и поверителност, с цел предоставяне на надежна услуга. ФИРМА ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА обяснява как разглежда жалбите в процедурата на получените жалби.

Екологична осведоменост: Опазването на природната среда и условията на околната среда от името на бъдещите поколения е основаната цел на компанията ООД «KARMOD» КОМПОЗИТЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯТА. Фирмата е задължена да бъде отворена за своите заинтересовани страни в рамките на правните задължения.

В момента няма артикули във вашата количка.