A i Dinit Këto 5 Mite për Ruajtjen e Ujit?

26 kor

Këto tanke përdoren në shumë zona sot. Aq shumë që mund të përdoret në industri, në vendet e punës dhe madje edhe në shtëpitë tona. Në fakt përdorimi i tij nuk kufizohet vetëm në vendin tonë, ai përdoret edhe në kontinentin afrikan, ku uji ka vlerë. Nëse shikojmë vendet e tjera të botës, shohim se këto tanke përdoren në shumë sisteme grumbullimi të shiut.

Kur shikojmë qëllimet e përdorimit të rezervuarëve të ujit në përgjithësi, ato janë mjetet që sigurojnë që një përmbajtje të mbrohet nga mënyra e ruajtjes, të transportohet ose të përdoret duke evakuuar kur nevojitet. Disa legjenda kanë lindur në mendjet e njerëzve në shumë kategori magazinimi, veçanërisht në rezervuarin e ujit nëntokësor. Po e shkruajmë këtë artikull për të shpjeguar disa nga gjërat që vërtetojnë se këto legjenda janë thjesht legjenda urbane.

A Mund të Përdoren Tanket Nëntokësore për një Kohë të Gjatë?

Mendohet se këto tanke nuk do të jenë shumë të fuqishme pasi janë nën tokë. Por këto tanke vendosen me shumë kujdes nën tokë. Në fakt, si rezultat i disa testeve, u kaluan makina dhe u konstatua se asgjë nuk kishte ndodhur. Këto tanke zakonisht ruajnë përmbajtje të tilla si karburant. Megjithatë, mund të përdoret edhe për qëllime të tilla si ujitje dhe spërkatje në zonat bujqësore. Këto tanke mund të preferohen sepse përmbajtja e ruajtur nën tokë është disa gradë më e ftohtë se mbi tokë. Përveç kësaj, këto tanke janë më pak të ekspozuara ndaj kushteve mjedisore pasi janë nën tokë.

Si Mund ta Gjeni Depon që është e Duhura për Ju?

Siç e përmendëm më lart, këto tanke përdoren për shumë qëllime. Si të tilla, qëllimet e përdorimit të tyre ndahen në shumë kategori të ndryshme. Nëse jeni duke kërkuar për një magazinë që do ta vlerësoni për sa i përket hapësirës, mund ta zgjidhni duke marrë në konsideratë dizajnet e magazinës. Nëse dëshironi të ruani një përmbajtje të nxehtë, mund të zgjidhni rezervuarë prej çeliku inox. Sepse normat e tyre të temperaturës së funksionimit janë mjaft të larta. Ata mund të punojnë deri në +80 gradë. Ky raport është afër pikës së vlimit. Nëse dëshironi të ruani ushqime, rezervuarët e prodhuar duke përdorur polietileni janë mjaft të përshtatshëm për këtë punë. Pa u marrë me asnjë nga këto, ju gjithashtu mund të na telefononi dhe të specifikoni qëllimin tuaj të përdorimit dhe çështjet që janë të rëndësishme për ju dhe të kërkoni një rekomandim për magazinë. Detyra jonë është të prodhojmë dhe të gjejmë magazinën më të përshtatshme për ju.

A Mund të Ruhet Gjithçka në Rezervuarë Uji?

Çdo depo ka avantazhet e veta të veçanta. Ndërsa rezervuarët e polietilenit janë të përshtatshëm për ruajtjen e ushqimit si lëndë e parë, rezervuarët e poliesterit janë efektivë në ruajtjen e kimikateve. Tanket e prodhuara me çelik inox mund të ruajnë pothuajse çdo gjë në to. Edhe pse çdo magazinë ka avantazhet e veta për shkak të lëndëve të para, gjithçka e dëshiruar mund të ruhet në të gjitha.

A Mund të Ruhet Ushqimi në Rezervuarë Polietileni?

Lënda e parë polietileni është magazina më e përshtatshme për ruajtjen e ushqimit. Sepse polietileni është i përshtatshëm për ushqim në nivel ndërkombëtar. Prandaj, edhe mbulesat e këtyre rezervuarëve prodhohen duke përdorur lëndë të parë polietileni. Në pjesën e mëngës përdoret mëngë tunxh.

Cili është Rezervuari më i Fortë i Ujit?

Të gjitha tanket e prodhuara prodhohen në një strukturë shumë të fortë. Brenda fushës së studimeve UR-GE të kryera para prodhimit, shumica e gabimeve të bëra nga prodhuesit e tjerë në prodhim u korrigjuan. Megjithatë, modelet e rezervuarëve të ujit inox tregohen në kategorinë më të fuqishme. Arsyeja për këtë është se temperatura e funksionimit të këtyre tankeve është mjaft e lartë në krahasim me të tjerët. Temperatura e funksionimit të rezervuarëve të prodhuar duke përdorur çelik inox është +80 gradë. Ky raport është pothuajse pika e vlimit. Nga ana tjetër, çeliku inox është një lëndë e parë shumë izoluese dhe e fortë. Edhe pse kjo lëndë e parë krijon peshë, ajo është mjaft e fortë.

Në përgjithësi, tanket kanë rezistencë të lartë ultravjollcë. Në këtë mënyrë, rrezet e dëmshme nuk hyjnë në depozita. Kështu, formimi i parazitëve të tillë si algat nuk shihet në rezervuar. Në shumë mënyra, të gjitha tanket janë ndërtuar mjaft fuqishëm.

Në këtë artikull, ne kemi shkruar shumë legjenda urbane për tanket. Pas kësaj, kur i dëgjon këto legjenda urbane në një ambient chat, mund të thuash që është gënjeshtër dhe të të drejtosh në këtë artikull. Ju mund të flisni me përfaqësuesit tanë të klientëve për pyetje të tjera që ju vijnë në mendje.

Merr Ofertën Tani
Aktualisht nuk ka asnjë artikull në shportën tuaj.