Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale

Depozita e ujit nga fije qelqi në këmbë vertikale është prodhuar për ruajtjen e sigurt të kimikateve të ndryshme dhe për ruajtjen e të gjitha llojeve të ujit.

Rezervuari i ujit poliestër në këmbë vertikale është prodhuar për ruajtjen e sigurt të kimikateve të ndryshme së bashku me të gjitha llojet e depozitave të ujit. Për këtë arsye, rezervuari i ujit poliestër në këmbë ofron një zgjidhje të sigurt të ruajtjes së lëngjeve për një gamë të gjerë zonash të ndryshme nga përdorimi shtëpiak në përdorim industrial. Me avantazhin e sistemit të këmbëve metalike të rezervuarit poliestër me këmbë, ai ndihmon që lëngjet të rrjedhin lehtësisht me shpejtësi të lartë rrjedhjeje. Depozita e ujit poliester në këmbë prodhohet me ekspertizën e Karmod në rangun nga 400 litra deri në 20 mijë litra.

Rezervuari vertikal i poliestrës në këmbë është ndër prodhimet tona të rezervuarëve të lëngshëm me një larmi të lartë produkti, me 26 modele të ndryshme të ofruara. Ne ju rekomandojmë që të ekzaminoni opsionet vertikale të rezervuarit të ujit poliestër me dizajn të ngjashëm. Në këto rezervuarë, ashtu si opsionet e rezervuarëve të ujit me poliester të cilësisë së lartë, ai ofron përparësi për përdoruesit e tij si në dizajn ashtu edhe në çmim.

fiberglass water tank with stand
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
400 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
400 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
750 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
750 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
1.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
1.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
1.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
1.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
2.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
2.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
2.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
2.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
3.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
3.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
3.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
3.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
4.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
4.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
10.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
10.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
10.000 Litra
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
5.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
5.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
15.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
15.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
15.000 Litra
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
6.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
6.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
7.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
7.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
20.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
20.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
20.000 Litra
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
7.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
7.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
8.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
8.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
8.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
8.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
9.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
9.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
4.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
4.500 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
10.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
10.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
10.000 Litra
Depozita e Ujit nga Fije Qelqi në Këmbë Vertikale
5.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
5.000 Litra Depozita Magazinimi nga Fije Qelqi
Galeria e Fotografive

Prodhimi kryhet në 2 ose tre modele të ndryshme për disa litra. Për shembull, rezervuari 1000 litra prodhohet në dy modele të ndryshme, rezervuarët 3, 2000 dhe 5000 litra. Ai synon të kontribuojë në hapësirën ku do të vendoset për përdorim me dizajne me përmasa alternative. Kështu, ergonomisë së përdorimit i jepet përparësi. Rezervuarët në rangun prej 400 deri në 1000 litra përgjithësisht preferohen për përdorim shtëpiak në vende të tilla si kopshte.

Çmimet e Rezervuarit të Ujit Poliestër në Këmbë

Gjatë përcaktimit të listës së çmimeve të rezervuarëve të ujit poliester në këmbë janë marrë parasysh shumë kritere. Megjithatë, fuqia blerëse e klientëve tanë u mbajt në plan të parë gjatë përcaktimit të çmimeve të rezervuarëve të ujit poliestër në këmbë. Sepse ne konsiderojmë sigurinë dhe buxhetin e klientëve tanë përpara fitimit. Po kështu, në sytë e konsumatorit bie në sy me çmimet e tij rezervuari i ujit poliestër në këmbë. Duhet të theksojmë gjithashtu se çmimet e rezervuarëve të ujit poliestër në këmbë ndryshojnë nga modeli në model. Prandaj, gjatë përcaktimit të listës së çmimeve të rezervuarëve të ujit poliestër në këmbë, janë marrë parasysh madhësia dhe vetitë e lëndës së parë të produkteve.

Rezervuarët e magazinimit poliestër në këmbë preferohen për ruajtjen e lëndëve të para të veçanta të lëngshme të cilësive të ndryshme në objektet industriale. Si pjesë e prodhimit në objektet industriale shërbejnë veçanërisht magazinat nga 3 tonë deri në 20 tonë. Magazina vertikale e poliestrës në këmbë përdoret në objektet industriale për magazinimin e shumë kimikateve të lëngëta, veçanërisht të kimikateve si acidi dhe vaji dizel. acid etj. Ne ju rekomandojmë të merrni informacion teknik nga përfaqësuesi ynë i klientit për nevojat tuaja të ruajtjes së kimikateve gërryese. Me ekspertizën e saj, Karmod kryen prodhimin e magazinave që përdoren për ruajtjen e kimikateve gërryese dhe të rrezikshme me aditivë kimikë me forcë të veçantë. Tabelat e rezistencës kimike janë testuar dhe kategorizuar në Karmod Ar-Ge.

Rezervuari i ruajtjes së poliesterit në këmbë ruan të njëjtin standard cilësie si në produktet e tjera të ruajtjes së poliesterit. Rezervuari Karmod, modelet e rezervuarëve poliestër në këmbë kanë karakteristika superiore me përdorimin e lëndëve të para standarde cilësore, rezistencën ndaj korrozionit, moskorruptueshmërinë dhe performancën e izolimit. Shquhet për rezistencën e lartë ndaj fibrave të qelqit dhe rrëshirave poliester, lëndëve të para kryesore të prodhimit. Ai mbron ujin ose kimikatet që përmban nga rrezet e diellit UV. Me rezistencën e tij ndaj goditjes, mund të përdoret në mënyrë të sigurt për shumë vite pa mirëmbajtje. Aplikimet e fibrave të qelqit dhe poliesterit mbështillen në shtresa gjatë prodhimit dhe forca e tyre rritet më shumë. Prodhimet e blera për kimikate gërryese janë zhvilluar me aditivë të veçantë kimikë.

Modelet e Rezervuarëve të Ujit Poliestër në Këmbë

Karakteristikat e rezervuarit të ujit poliestër në këmbë nuk mbaruan këtu. Llogaritja statike e këmbëve të veçanta metalike u përdor duke llogaritur në mënyrë të sigurtë sipas peshës specifike të lëngut. Mund të vendoset lehtësisht në çdo hapësirë të ngushtë me këmbët e larta metalike. Këmbët metalike ofrojnë gjithashtu avantazhin e përdorimit të stilit silo. Në këtë mënyrë, ai bëhet rezervuari më i përshtatshëm i ujit poliestër me këmbë. Opsionet horizontale të rezervuarit të ujit nga poliestër janë një tjetër depo që ofron shumë përparësi për përdoruesit e saj, siç janë këto depozita. Sepse këto magazina ofrojnë lehtësi transporti me dizajnet e tyre horizontale. Ai gjithashtu befason përdoruesit e tij me çmimet e tij, ashtu si opsionet më të përballueshme të rezervuarit të ujit nga poliesteri.

Një avantazh i rëndësishëm i rezervuarëve të lëngshëm të rezervuarit të ujit nga fije qelqi në këmbë është se ato mund të montohen në vend. Ky avantazh i jep produktit lehtësinë e përdorimit në hapësira të ngushta, veçanërisht në bodrume dhe papafingo me hyrje të ngushta, pasi mund të instalohet brenda ndërtesës.

Karakteristikat më të rëndësishme të rezervuarit të ujit nga poliesteri, nga ana tjetër, ofrojnë një avantazh të rëndësishëm ndaj rezervuarëve prej betoni ose metali me avantazhin e tij domethënës që nuk lejon gërryerjen dhe prishjen. Me rritjen e periudhës së përdorimit në magazinat e betonit, padyshim që shfaqen probleme me rrjedhjet. Rezervuarët metalikë prishen me kalimin e kohës me konsumimin e korrozionit. Por falë veçorive të rezervuarit të ujit poliestër në këmbë, prodhohen rezervuari i ujit poliestër në këmbë me cilësi më të mirë dhe opsionet e rezervuarit të ujit poliestër në këmbë me cilësi më të mirë.

Kur kjo prishje në magazina të tjera nuk vihet re, kërcënon shëndetin duke dëmtuar me kalimin e kohës ujin e pijshëm që përmban. Ndërsa, rezervuari i ruajtjes së poliestrës eliminon rrjedhjet dhe kalbjen. Ai mbron si lëngun e ruajtur ashtu edhe shëndetin e njeriut. Në opsionet më të dobishme të rezervuarit të ujit nga poliesteri, vlerat e forcës dhe rezistencës ndaj goditjes janë jashtëzakonisht të larta në krahasim me plastika të tjera.

Me përforcimet e fibrave të qelqit gjatë prodhimit, rezistenca fizike ndaj ndikimit rritet në një nivel që nuk mund të krahasohet me plastika të tjera. Riparohet jashtëzakonisht lehtë edhe nëse dëmtohet nga goditjet. Në raste të tilla, ekipi i ekspertëve riparon zonën e dëmtuar duke aplikuar një aplikim të veçantë. Depoja rimerr forcën e saj në ditën e parë pas aplikimit. Kështu, falë listës së çmimeve të rezervuarit të ujit poliestër të përcaktuar ekonomikisht, rezervuari i ujit poliestër në këmbë mund të përdoret në mënyrë të sigurt për shumë vite.

Pse Duhet të Zgjidhni Depo Poliesteri Vertikal të Qëndrueshëm Karmod?

Prodhimi i magazinave të poliesterit, të cilat kanë avantazhin e përdorimit afatgjatë, kërkon teknologji dhe ekspertizë. Të gjitha modelet e rezervuarit vertikal të poliestër Karmod me këmbë janë prodhuar me mjeshtëri duke përdorur teknologji të gjeneratës së re. Ka veti superiore me përdorimin e tij afatgjatë, rezistencën ndaj goditjes dhe papërshkueshmërinë. Duke përdorur një teknikë të veçantë prodhimi, sipërfaqja e brendshme e rezervuarëve poliestër të markës Karmod dallohet për sipërfaqen e saj të rrëshqitshme dhe me shkëlqim.

Depozita e ujit me poliester parandalon formimin e algave me shtresa të veçanta për ruajtjen e ushqimit dhe ujit dhe ruan ushqimin në mënyrë të sigurt. Pastrimi dhe mirëmbajtja është shumë e lehtë. Sistemi i mbulesës në të gjitha modelet e rezervuarëve poliestër në këmbë prodhohet në të njëjtin standard cilësie. Shquhet për materialet dhe punimet e cilësisë së lartë, nga këmbët metalike deri te mëngët. Prodhimi i modeleve të rezervuarëve poliestër me këmbë të çmontueshme, të cilat montohen në vend me ekspertizë, është një zgjidhje e rëndësishme që Karmod sjell në hapësira të ngushta. Cilësia garantohet me mbështetjen e shërbimit pas shitjes.

Aktualisht nuk ka asnjë artikull në shportën tuaj.