Δεξαμενές πλαστικές νερού

Καρμοδ είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία από το 1986 και δραστηριοποιείται στο τομέα των πλαστικών δεξαμενών και ειδικών αντικειμένων.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής δεξαμενών Καρμοδ προσφέρει ευρύ φάσμα μοντέλων, με δυνατότητα εφαρμογής πολλών λύσεων και εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου Οι δεξαμενές Καρμοδ κατασκευάζονται με τη μέθοδο RΟΤΑΤΙΟΝ ΜΟLDΙΝG SΥSΤΕΜ (Χύτευση δια περιστροφής) σε σειρά ειδικών κελυφών χύτευσης, όπου με διαξονική περιστροφή μορφοποιούνται οι δεξαμενές από LINEAR (Γραμμικό) ομοιογενές και κυρίως πρωτογενές Πολυαιθυλένιο εμπλουτισμένο με αντηλιακό U.V.

Η πιο σύγχρονη λύση στην αποθήκευση παντός είδους Υγρών, Πόσιμου Νερού, Τροφίμων, Κρασιού, Ελαίων, Χημικών (Οξέα, Αλκάλια), Πετρελαίου κ.τ.λ» μπορεί τώρα να επιτευχθεί με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, άριστη εξυπηρέτηση, απεριόριστη διάρκεια ζωής και υλικά υψηλής πιστότητας με έγγριση από το γενικό χημείο του κράτους, για επαφή με τρόφιμα και οδηγίες Ε.Ε.

Δεξαμενές Κατακόρυφες

Δεξαμενές Οριζόντιες

Δεξαμενή από πολυεστέρα

Καταφύγια για τους μόσχους

001

002

003

004

Αντιπροσωπειών Θα Διανεμηθεί

info@karmodplastic.com

Με αργά, αλλά σταθερά βήματα, όλα αυτά τα χρόνια, συγκεντρώσαμε το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων μας αφ' ενός στην ποιότητα των προϊόντων, που κατασκευάζουμε κατ' αποκλειστικότητα και διαθέτουμε στην ελληνική αγορά και αφ' ετέρου στην υποδειγματική οργάνωση λειτουργίας της επιχειρήσεως μας, για την άρτια και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τα υψηλότερα STANDARDS ποιότητας σε συνδυασμό με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, γεγονός που εδραιώνει την εταιρεία στις πρώτες θέσεις προτίμησης στο τομέα μας.

Καρμοδ εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις ποιότητας μέσα από την οργάνωση της, σύμφωνα με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει και τα οποία είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα ENISO 9001:2008. Ο τακτικός έλεγχος των δεξαμενών, που προορίζονται για την βιομηχανία τροφίμων, από το Γενικό Χημείο του κράτους επισφραγίζει την άριστη ποιότητα των δεξαμενών τροφίμων.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την πληθώρα των πελατών μας, που μας έχουν εμπιστευθεί. Η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στα συστήματα σωλήνων και δεξαμενών, αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία των ίδιων των επιχειρηματιών κ. Στέφανο Τζουβάρα και κ. Χρήστο Τζουβάρα, πλαισιωμένων από έμπειρα στελέχη της αγοράς για την καλύτερη, πληρέστερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εμπιστοσύνη των ειδικών στα προϊόντα της εταιρείας την καθιστούν υπόχρεη για την συνέχιση της ιστορίας της και στους νέους πελάτες, που πάντοτε θα έχει σαν σφραγίδα της την ποιότητα, τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές και την άψογη συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη Νάουσα παράγουμε:

Αναμφίβολα θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην πρώτη κατηγορία ως προς τα αναπτυξιακά της σχέδια αλλά και την προϊστορία της.

Με αργά, αλλά σταθερά βήματα, όλα αυτά τα χρόνια, συγκεντρώσαμε το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων μας αφ' ενός στην ποιότητα των προϊόντων, που κατασκευάζουμε κατ' αποκλειστικότητα και διαθέτουμε στην ελληνική αγορά και αφ' ετέρου στην υποδειγματική οργάνωση λειτουργίας της επιχειρήσεως μας, για την άρτια και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τα υψηλότερα προτυπα ποιότητας σε συνδυασμό με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, γεγονός που εδραιώνει την εταιρεία στις πρώτες θέσεις προτίμησης στο τομέα μας.

Καρμοδ εξασφαλίζει συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις ποιότητας μέσα από την οργάνωση της, σύμφωνα με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει και τα οποία είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα ENISO 9001:2008. Ο τακτικός έλεγχος των δεξαμενών, που προορίζονται για την βιομηχανία τροφίμων, από το Γενικό Χημείο του κράτους επισφραγίζει την άριστη ποιότητα των δεξαμενών τροφίμων.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την πληθώρα των πελατών μας, που μας έχουν εμπιστευθεί. Η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στα συστήματα σωλήνων και δεξαμενών, αξιοποιώντας την γνώση και την εμπειρία των ίδιων των επιχειρηματιών κ. Στέφανο Τζουβάρα και κ. Χρήστο Τζουβάρα, πλαισιωμένων από έμπειρα στελέχη της αγοράς για την καλύτερη, πληρέστερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εμπιστοσύνη των ειδικών στα προϊόντα της εταιρείας την καθιστούν υπόχρεη για την συνέχιση της ιστορίας της και στους νέους πελάτες, που πάντοτε θα έχει σαν σφραγίδα της την ποιότητα, τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές και την άψογη συνεργασία.

Αντιπροσωπειών Θα Διανεμηθεί

Get Offer Now
There are currently no items in your cart.